Brno-cvičné ceníky-výsledek

Brno-cvičné ceníky-výsledek

Cv. 2.

Sestavte podle uvedeného záměru dopravce v taxislužbě úplný ceník jízdného, který
odpovídá platným předpisům a současně zahrnuje uvedené požadavky provozovatele na
způsob a rozsah podnikání, za podmínky, že tyto požadavky nejsou v rozporu
s požadavky právních předpisů. (Sestavený ceník musí přesně odpovídat zadaným
podmínkám, nesmí přebývat ani chybět některé položky, musí být v souladu s právními
předpisy)

Záměry dopravce:

Dopravce má v úmyslu si vydělat co nejvíce peněz bez ohledu na zákazníka a předpisy.
K tomu si stanovil pro jízdy ve městě Brně cenu 50,- Kč za km jízdy, pro nástupní sazbu 50,-
Kč a za stání vozidla chce účtovat 10,- Kč za minutu. Rozhodl se, že ve stejné výši jako ceny
pro Brno, bude účtovat jízdné i při jízdách mimo město a také při jízdách na fakturu.
Při cestě na letiště za rychlou jízdu na přání zákazníka bude účtovat příplatek 50 % ceny
jízdného, zatímco při jízdách v neděli a ve svátek bude účtovat příplatek 100 %. Při
dálkových jízdách, u kterých zákazník nebude požadovat zapnutí taxametru a následně i
vydání stvrzenky o zaplacení poskytne 10 % slevu na jízdném.

Správná odpověď – klíč:

Číslo sazby Druh služby 1 Kč/km Stání/min Nástupní Příplatek
1. Jízdné v Brně 50,- Kč/km 8,- Kč/30 50,- Kč
2. Jízdné v Brně – neděle a svátky 100,- Kč/km 8,- Kč/30 50,- Kč +100%/km (+50 Kč/km)
3. Jízdné mimo Brno 50,- Kč/km 8,- Kč/30 50,- Kč
4. Jízdné mimo Brno rychle 75,- Kč/km 8,- Kč/30 50,- Kč +50%/km (+25 Kč/km)
5. Faktura 50,- Kč/km 8,- Kč/30 50,- Kč
6. Jízda bez dokladu 45,- Kč/km 8,- Kč/30 50,- Kč -10%/km        (- 5 Kč/km)
7.
8.

Cv.1

Sestavte podle uvedeného záměru dopravce v taxislužbě úplný ceník jízdného, který
odpovídá platným předpisům a současně zahrnuje uvedené požadavky provozovatele na
způsob a rozsah podnikání, za podmínky, že tyto požadavky nejsou v rozporu
s požadavky právních předpisů. (Sestavený ceník musí přesně odpovídat zadaným
podmínkám, nesmí přebývat ani chybět některé položky, musí být v souladu s právními
předpisy)

Záměry dopravce:

Dopravce se rozhodl provádět službu v těchto cenových relacích: Na území města Brna jízdné
ve výši 40,- Kč za km jízdy, za nástupní sazbu 40,- Kč a 4,- Kč za minutu stání vozidla. Jízdy
mimo území města Brna bude účtovat včetně dílčích položek o 100% vyšší než jízdy na
území města Brna a to na sazbě č. 3. Jízdy na fakturu pro firmy na základě uzavřené
předchozí písemné smlouvy (jízdy v Brně i mimo území Brna) bude účtovat ve výši o 50%
nižší.

Za přepravu velkých zvířat (pes, klokan, medvěd) si bude účtovat rizikový příplatek a za přepravu zavazadel, které zákazník následně zapomene ve vozidle, řidič vyplatí cestujícímu bonus, tj. sníží jízdné o 50,- Kč. Za přepravu krásné mladé blondýnky bude účtovat jízdné o 100 % nižší než běžné jízdné.

Správná odpověď – klíč:

Číslo sazby Druh služby 1 Kč/km Stání/hod Nástupní Příplatek
1. Jízdné v Brně 40,- Kč 4,- Kč/30 40,- Kč
2. Rizikový příplatek  50%
3. Jízdné mimo Brno 80,- Kč 8,- Kč/30 80,- Kč +100%
4. Faktura  20,- Kč  2,- Kč/30  20,- Kč  -50%
5. Zapomenutá zavazadla  -50 Kč
6. Blondýny  0,- Kč  0,- Kč/30  0,- Kč  -100%
7.
8.