Jak se řekne

Jazykyangličtina | němčina | francouzština | italština | španělština | ruština | japonština |

Jak se řekne… Nemusíte mít z cizího jazyka zrovna státnici, stačí základní slovíčka a věty. Umět pozdravit nebo odpovědět je na taxislužbě velice důležité. U méně používaných jazyků u zákazníka vzbuzujete snahu a přátelskou atmosféru, což kladně působí při placení na TIP (spropitné). U šetrných Japonců (ale i Arabů, Židů, Španělů, Italů a pod.) pozdrav dokáže TIP vykouzlit také. …tedy pokud jste ho předtím neoškubali a zákazník nejel z hotelu do restaurace za 2.000 Kč. :). Syrštinu a podobné jazyky zatím neplánujeme.


ANGLIČTINA

Pan – Mr. [mistr]

Paní – Mrs. [misiz]

Slečna – Miss [mis]

OnHe [hí]

OnaShe [ší]

Ono, toIt [it]

MyWe [wí]

VyYou [jů]

OniThey [thej]

Dobrý denHello [helou], Good day [gud dei]

Dobré ráno – Good morning [gud móning] (tak zdravte ráno a dopoledne)

Dobrou noc – Good night [gud najt]

NeshledanouBye [báj, gud báj]

Hezký den přejiHave a nice day [hev e najs dej]

Hodně štěstíGood luck [gud lak]

Vy takéYou too [jů tů]

DěkujiThank you [thaenk ju]

Není začYou’re welcome [jou velkom, ju velkom]

AnoYes [jes]

Možná Maybe [mejby]

Ne No [nou, neu]

VčeraYesterday [jestdej]

DnesToday [tdej]

ZítraTomorrow [tumórou]


RovněStraight [strejt]

DolevaTo the left [t de left]

DopravaTo the right [t de rajt]

TadyHere [hir]

TamThere [ter]

ZastavteStop [stop]


RecepčníReceptionist [rysepšnyst]

BarmanBarman [barmen]

Taxikář – The cabbie [t kabí], taxi drivercab [taxi drajvkeb], cabman [kabmen], taximan [taximen], taxi driver [taxi drajvr], cabdriver [kab drajvr]

DispečerDispatcher [dispečr]

DispečinkDispatching [dispečink]

Moje telefonní čísloMy phone number [maj foun nabr]

Telefon na dispečinkPhone on dispatching [foun on dispečink]

VizitkaVisiting Card [viziting kárt]

StvrzenkaTicket [tiket]

OkradeniRobbed [robd]

Já nekradu!I do not steal! [aj du not stil]


TuristaTourist [turist]

RestauraceRestaurant [restrant]

HospodaPub [pab]

HotelHotel [hotel]

KlubClub [clab]

DiskotékaDiscotheque [diskotek]

Noční klub – Night club [najt klab]

LetištěAirport [éport]

NádražíRailway station [relwej stejšn]

Rychlé občerstveníFast food [fást fůd]

Nejíst v autě – Do not eat in the car [do not ít in t kár]

S otevřeným nápojem nejedeme – With an open drink are not going [wit en oupn drink ár not gouing]

PotravinyFood [fůd]

Stanoviště taxiTaxi stand [taxi stend]


KolikHow many [hau meny]

CenaPrice [prajs]

Přibližná cenaApproximate price [eproximed prajs]

Pevná cena (fixní cena)Fixed price [fix prajs]

Taxametr, ne fixní cenaThe meter, not fixed price [te mítr, not fix prajs]

Nesmlouvám, nejsme v EgyptěHaggle, we are not in Egypt [hagl, wí ár not t ídžipt]

Tady je civilizace, používáme taxametryHere is a civilization, we use taximeters [hýr is civilizejšns, ví jůz taxamítrs]

Příplatek za pražský vzduchExtra pay for the Prague air [extr pej for t prag ér]

Příplatek za noční atmosféruExtra pay for night atmosphere [extr pej for najt atmosfér]

BankomatCash machine [keš mašín]

Ano, můžete platit euremYes, you can pay with euros [jes, ju ken pej wits jurou]

Neberu euraI do not take the euro [aj du not t  juro]

Nejsem směnárnaI’m not currency exchange [ajm not kurency exčenčs]

Můžete platit kartouYou can pay by credit card [ju ken pej baj kredit kárt]

Nemůžete platit kartou –  You can not pay by credit card [ju ken not pej baj kredit kárt]

Nemám bankovní terminálI do not have a bank terminal [I dont have ebank terminl]

Mám 5 hladový dětíI have five hungry children [aj hev fajf hangry čildrn]

A dvě hladové ženy – And two hungry wives [end tů hangry vajfs]

Beru maximálně 5 lidíI’m taking a maximum of five people [ai tejk e maximum of fajf pípl]

7 lidí nepovezuSeven people I do not take [sevn pípl aj do not tejk]

Běžné spropitné je v ČR 50%Tip is common in the Czech Republic 50% [tip is komin in d ček repablik fifty persn]

Nedat spropitné je urážkaTip is not to insult [tip is not t insolt]

Znečištění vozu stojí 5000 korunPollution of car is worth 5,000 crowns [polušns of kár worts fajf tauzn krauns]


Kde je – Where is [ver is]

Znáte adresu?Do you know the address? [du ju nou t adres]

Jsme v cíliWe’re at the finish line [wí ar et de finiš lajn]

Jak dalekoHow far [hau fa]

DalekoFar [fa]

NedalekoNear [nýr] nebo Not far [not fa]

ZkratkaShortcut [šótkat]

Tudy je to kratšíThis way is shorter [dis wej is šótr]

Tudy je to rychlejšíThis way is faster [dis wej is fastr]

Tudy to nejdeThis way it does not [this wej itis not]

Uzavírkaclosure [klousr]

Doprava je špatnáTraffic is bad [trafik is bed]

Dopravní nehodaAccident [axident]

Policejní kontrolaPolicing [polísing]

Pokutaa fine [efajn]


Jedna – One [wan]

DvěTwo [tů]

Tři three [srí]

Čtyřifour [fór]

Pětfive [fajf]

ŠestSix [six]

SedmSeven [sevn]

OsmEight [ejt]

DevětNine [najn]

DesetTen [ten]

JedenáctEleven [ilevn]

DvanáctTwelve [tvelf]

TřináctThirteen [srtýn]

ČtrnáctFourteen [fórtýn]

PatnáctFifteen [fiftýn]

ŠestnáctSixteen [sixtýn]

SedmnáctSeventeen [sevntýn]

OsmnáctEighteen [ejtýn]

DevatenáctNineteen [najtýn]

DvacetTwenty [tventy, twueny]

TřicetThirty [srty]

ČtyřicetForty [forty, fóty]

PadesátFifty [fifty]

ŠedesátSixty [sixty]

SedmdesátSeventy [sevnty]

OsmdesátEighty [ejty]

DevadesátNinety [najnty]

StoHundred [handrd]

Dvě stěTwo hundred [tů handrd] …

TisícThousand [tauznd]

Dva tisíceTwo thousand [tů tauznd] …


Pondělí Monday [mandej]

Úterý Tuesday [tjůzdej]

Středa Wednesday [wendsdej]

Čtvrtek Thursday [tusdej]

Pátek Friday [frajdej]

Sobota Saturday [satrdej]

Neděle Sunday [sandej]

VíkendWeekend [wíkend]

Týden Week [wík]

Měsíc Month [manth]

Leden January [janjury]

Únor February [febjury]

Březen March [márč]

Duben April [ejpril]

Květen May [mej]

Červen June [džůn]

Červenec July [džulaj]

Srpen August [úgest]

Září September [septembr]

Říjen October [oktejbr]

Listopad November [novembr]

Prosinec December [dysembr]

Dovolená Holiday [holidej]

Ráno Morning [móning]

Odpoledne Afternoon [áftnůn]

Večer Evening [ívning]

Noc Night [najt]


NĚMČINA

Dobrý denguten Tag [gutn tag]

Neshledanouauf Wiedersehen [auf videsen]

DěkujiDanke [Danke]

Není začGern geschehen [dran deshín]

Anoja [ja]

Možná vielleicht [filecht]

Ne nein [najn]

Rovněgerade [gráde]

Dolevanach links [nach links]

Dopravanach rechts [nach rechts]

Tadyhier [hir]

Tamdort [dort]

Zastavtestoppen [stopn, štopn]

KolikWie viele [ví fíl]

Kde jewo ist [vo ist]

Jak dalekoWie weit [ví vajt]

Dalekoweit [vajt]

Nedalekoin der Nähe von [in der nier fon]

Tudy to nejdeAuf diese Weise das nicht der Fall [auf dise vais das nicht de fal]

UzavírkaSchließung [šlizsung]

Doprava je špatnáVerkehr ist schlecht [verke is šlicht]


FRANCOUZŠTINA

Dobrý denbonne journée [bon žurny]

Neshledanouau revoir [orevuár]

Děkujimerci [mersí]

Není začde rien [d rijan]

Anooui [ui]

Možná peut-être [p tetch]

Ne aucun [ekaun]

Rovnědroit [droa]

Dolevaà gauche [a guž]

Dopravaà droite [a droát]

Tadyici [íci]

TamIl [íl]

ZastavteStop [Stop]

Kolikcombien [kombjen]

Kde jeoù se trouve [ú set chůvr]

Jak dalekoÀ quelle distance [á kel dístanc]

Dalekoloin [lón]

Nedalekoprès de [pre d]

Tudy to nejdeDe cette façon, il ne fait pas [d set fesn il n f pa]

Uzavírkafermeture [fermetjur]

Doprava je špatnáLe trafic est mauvaise [l trafik emovez]


ITALŠTINA

Dobrý denbuongiorno [bonžórno]

Neshledanouciao [čau]

DěkujiGrazie [grácie]

Není začDi niente [dinjente]

Anosì [sí]

Možná forse [forse]

Ne no [no]

Rovnědritto [dríto]

Dolevaa sinistra [asinistra]

Dopravaa destra [a destra]

Tadyqui [quí]

Tam [lí]

ZastavteStop  [Stop]

Kolikquanti [kvánti]

Kde jedove si trova [dove si tróva]

Jak dalekofino a che punto [fino ke punto]

Dalekolontano [lontáno]

Nedalekovicino [vičíno]

Tudy to nejde In questo modo non è così [in kuesto mod do no e kozí]

Uzavírkachiusura [siuzůra]

Doprava je špatná – Il traffico è male [í trafiko e mále]


ŠPANĚLŠTINA

Dobrý denBuen día [bon día]

Neshledanou – adiós [adiós]

DěkujiGracias [grácias]

Není začDe nada [denáda], není za co [ no aj de ke]

Anosì [sí]

Možná tal vez [talvez]

Ne no [no]

Rovněrecto [rekto]

Dolevaa la izquierda [ala izkerra]

Dopravaa la derecha [ala dereta]

TadyAquí [akí]

Tamallí [alí, aljí]

ZastavteDeténgase [detengasé]

Kolik¿Cuántos [kvantós]

Kde je¿Dónde está [donde está]

Jak daleko¿Qué tan lejos [ké ta lechós]

Dalekolejos [lechós]

Nedalekocerca [serká]

Tudy to nejdeDe esta manera no lo hace [de esta manéra no lo asé]

Uzavírka – cierre [sirré]

Doprava je špatnáEl tráfico es mala [el trafiko es mála]


RUŠTINA

Dobrý denЗдравствуйте [zdrástvujtě]

Neshledanouдо свидания [dosvidánja]

DěkujiСпасибо [spasíba]

Není začДобро пожаловать [dobro pažalovať]

Anoда [da]

Možná может быть [možet byť]

Ne нет [nět]

Rovněпрямо [prjámo]

Dolevaвлево [vlevo]

Dopravaвправо [vprávo]

Tadyздесь [zděs]

TamТам [tam]

ZastavteСтоп [stop]

Kolikсколько [skólka]

Kde jeГде [gdě]

Jak dalekoКак далеко [kak daleko]

Dalekoдалеко [daleko]

Nedalekoнедалеко [nědaleko]

Tudy to nejdeТаким образом, это не [takym obrazom eto nie]

Uzavírkaзакрытие [zakrytje]

Doprava je špatnáТрафик плохо [trafik plócha]


JAPONŠTINA

Dobrý denKonnichiwa [koničiva]

NeshledanouSayōnara [sajónara]

Jazyky

Jazyky