Taxi právník

Taxi právník

 

Cílem činnosti NEZÁVISLÉHO SVAZU PROVOZOVATELŮ TAXISLUŽBY je hájit a prosazovat zájmy provozovatelů taxislužby při jednáních s orgány státní správy a místními samosprávami, zvláště ve vztahu k Magistrátu hlavního města Prahy. Přitom zejména usilovat o to, podílet se účinně svými návrhy a připomínkami na tvorbě předpisů upravujících činnost při provozování taxislužby a věcí s tím souvisejících. NEZÁVISLÝ SVAZ PROVOZOVATELŮ TAXISLUŽBY věnuje zvýšenou pozornost spolupráci s hromadnými sdělovacími prostředky při prezentaci a propagaci své činnosti ve snaze přispívat k optimálnímu objasňování možností řešení situace v provozování taxislužby a vytváření pozitivního obrazu o činnosti svých členů jako provozovatelů taxislužby v očích široké veřejnosti. Významným cílem činnosti NEZÁVISLÉHO SVAZU PROVOZOVATELŮ TAXISLUŽBY ve vztahu k řidičům taxislužby je poskytování metodické pomoci formou školení a konzultací, jakož i poskytování právní a technické podpory a pomoci. NEZÁVISLÝ SVAZ PROVOZOVATELŮ TAXISLUŽBY se dále věnuje práci na přípravě a vypracování etického kodexu řidiče taxi.

NSPT NENÍ VÁŠ ZAMĚSTNAVATEL

NSPT NENÍ DISPEČINK

NSPT NEJSOU ODBORY

 

START NOVÉHO PROJEKTU 1.12.2014

HELP TAXI

NONSTOP PRÁVNÍ PODPORA ŘIDIČŮM TAXI

Více na stránkách Taxi-právník.cz