Silniční doprava – specializační otázky – test č. 3

Silniční doprava – specializační otázky – test č. 3

Vaše skóre:  

Výsledek testu:  
Otázky:

Je povinen provozovatel taxislužby písemně oznámit dopravnímu úřadu příslušnému pro vydání stanoviska ke koncesi, že došlo ke změnám týkajících se vozidla, pro které bylo vydáno evidenční číslo?

Na základě čeho vyřadí dopravní úřad příslušný pro vydání stanoviska ke koncesi vozidlo taxislužby z evidence vozidel taxislužby?

Do jaké doby musí provozovatel taxislužby odevzdat doklad o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby?

Průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby je veřejnou listinou a vydává se s platností?

Kdo má zajistit, aby k výkonu taxislužby bylo užito pouze vozidla úplně vybaveného a označeného předepsaným způsobem ?

Jak se pořizuje měsíční uzávěrka taxametru?

Jaké údaje musí řidič doplnit na dokladu o výši jízdného ?

Jak musí být zajištěna správnost funkce taxametru?

Jak prokáže řidič taxislužby, že taxametr je řádně nastaven k užívání?

Kdo zajistí, aby vozidlo taxislužby bylo při provozování taxislužby vybaveno taxametrem schváleného typu, splňujícím technické požadavky na měřidla ?

Kdy může být taxametr používán?

Co je to taxametr ?

Silniční doprava – specializační otázky – test č. 2

Silniční doprava – specializační otázky – test č. 2

Vaše skóre:  

Výsledek testu:  
Předpis č. 478/2000 Sb.

§ 14

Způsob řádné obsluhy taxametru

(1) V době, kdy je vozidlo taxislužby užito k provozování taxislužby, řidič zajistí, aby taxametr byl zapnutý v pracovní poloze „VOLNÝ“. Při zahájení přepravy řidič přepne taxametr z pracovní polohy „VOLNÝ“ do pracovní polohy „OBSAZENO“ a při ukončení přepravy přepne taxametr z pracovní polohy „OBSAZENO“ do pracovní polohy „JÍZDNÉ“ a neprodleně vytiskne záznam o přepravě. Po vytištění záznamu o přepravě a dokladu o zaplacení jízdného, pokud o něj cestující požádal, řidič přepne taxametr z pracovní polohy „JÍZDNÉ“ do pracovní polohy „VOLNÝ“.
(2) V době, kdy je vozidlo taxislužby užito k jinému účelu než k provozování taxislužby, dopravce zajistí, aby taxametr nebyl v pracovní poloze „VOLNÝ“, „OBSAZENO“ ani „JÍZDNÉ“.

Silniční doprava – specializační otázky – test č. 1

Silniční doprava – specializační otázky – test č. 1

Vaše skóre:  

Výsledek testu:  

Otázky: 

Kdy musí řidič vozidla taxislužby absolvovat pravidelné lékařské prohlídky?

Které orgány mohou kontrolovat zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostních komunikací?

Jakým označením musí být opatřeno vozidlo taxislužby?

Co je evidenční číslo vozidla taxislužby?

Čím prokazuje řidič vozidla taxislužby při provozování taxislužby, že vozidlo je řádně evidováno u dopravního úřadu příslušného pro vydání stanoviska ke koncesi?

Kdy řidič vozidla vydá cestujícímu nepoškozený a čitelný doklad o výši jízdného pořízený jako výstup z tiskárny taxametru ?

Kdo odpovídá za zajištění používání taxametru při výkonu taxislužby?

Kdo prokazuje svou bezúhonnost a spolehlivost při provozování taxislužby?

Jakou povinnost má provozovatel taxislužby při zahájení provozování tohoto podnikání vůči dopravnímu úřadu příslušnému pro vydávání stanoviska ke koncesi?

Čím doloží provozovatel taxislužby své oznámení o zahájení provozování taxislužby dopravnímu úřadu příslušnému pro vydání stanoviska ke koncesi?

Kde se nachází při výkonu taxislužby průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby?

Může obec s počtem obyvatel nad 20 000 stanovit obecně závaznou vyhláškou obce jako podmínku k výkonu práce řidiče taxislužby na území obce povinnost prokázat zkouškou řidiče znalost místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele  a znalost obsluhy taxametru?

Může řidič taxislužby odmítnout poskytnutí přepravních služeb, které jsou v jeho provozních možnostech?

Užitečné:

Činnost taxislužby – postup k zahájení krok za krokem (zdroj: businessinfo.cz)
Taxislužba – podmínky získání průkazu o způsobilosti řidičů (zdroj: businessinfo.cz)

Silniční doprava – specializační otázky – test č. 1

71

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 1. dubna 1999
o přepravním řádu pro silniční dopravu osob

ČÁST IV

PŘEPRAVA OSOB TAXISLUŽBOU

§ 23

(2)  Řidič taxislužby je povinen objednávku přijmout na vyhrazených stanovištích vozidel taxislužby; na ostatních místech je povinen objednávku přijmout, jen dovolují-li to jeho provozní možnosti.

(3)  Řidič taxislužby může odmítnout přijetí objednávky na přepravu, popřípadě přepravu osoby, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu, bezpečnost řidiče, svou vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních přepravovaných osob, osoby opilé nebo osoby s mimořádně znečištěným oděvem a objednávky na přepravu do zahraničí.

Zdroj: epravo.cz


Partner webu:
HIMALYO-GOJI.eu

 

Přehled všech otázek v testech pro taxikáře

Přehled všech otázek v testech pro taxikáře

Přehled otázek v testech pro taxikáře – zde naleznete přehled všech otázek v testech. Otázku si můžete vyhledat v tomto přehledu, např.: Praha > Divadla > Divadlo ABC jePRAHA
Určení adres objektů
Divadla
Doprava
Galerie a muzea
Hotely – botely
Restaurace, vinárny, pivnice
Zahraniční kulturní střediska
Úřady a zastupitelské úřady
Nemocnice
PamátkyPRAHA

Přehled otázek v testech pro taxikáře

Určení adres objektů


Divadla

Stavovské divadlo je:
Studio Ypsilon je:
Činoherní klub je:
Hudební divadlo v Karlíně je:
Divadlo Na zábradlí je:
Divadlo na Vinohradech je:
Divadlo ABC je:
Laterna magika je:

Doprava
Letecká společnost Aeroflot je:
Letecká společnost Air France je:
Letecká společnost Delta Air Lines je:
Letecká společnost Lufthansa je:
Letecká společnost Austrian Airlines je:
Letecká společnost British Airways je:
Letecká spol. Malév Hungárien je:
Městské centrum služeb ČSA je:
Autobusové nádraží Praha – Holešovice je:
Nádraží Praha – Libeň je:
Nádraží Praha – Smíchov je:
Praha – hlavní nádraží je:
Praha- Masarykovo nádraží je:


Galerie a muzea
Galerie hlavního města Prahy v Bílkově vile je:
Galerie Hollar je:
Galerie Václava Špály je:
Galerie Platýz je:
Národní muzeum je:
České muzeum hudby je:
Národní technické muzeum je:
Muzeum české literatury – Památník národního písemnictví je:
Muzeum hlavního města Prahy je:
Muzeum městské hromadné dopravy je:
Letecké muzeum je:


Hotely – botely
Hotel Meteor Plaza je:
Hotel Corinthia -Towers – (bývalé Forum) je:
Hotel Pyramida je:
Botel Racek je:
Hotel Paříž je:
Hotel Golf je:
Hotel Diplomat je:
Hotel Luna je:
Hotel Atlantic je:
Hotel Don Giovanni je:
Hotel Hilton Prague ( bývalé Atrium) je:
City Hotel Moráň je:
Botel Albatros je:
Hotel Esplanade je:
Hotel Olšanka je:
Hotel Ibis Praha Karlín ( bývalý Karl-Inn) je:
Hotel Union je:
Botel Admirál je:


Restaurace, vinárny, pivnice
Restaurace U dvou Slunců je:
Restaurace U prince je:
Restaurace Valdštejnská hospoda je:
Pivnice U dvou koček je:
Pivnice U Fleků je:
Pivnice U kocoura je:
Pivnice U kalicha je:
Espresso Kajetánka je:
Klášterní vinárna je:
Vinárna U Golema je:
Vinárna U Lorety je:
Vinárna U Malířů je:


Zahraniční kulturní střediska
British Council je:
Aula Cervantes je :
Goethe Institut je :
Orientální ústav ČSAV je :
Italský kulturní institut je :
Polský institut je :
Maďarské kulturní středisko je :
Rakouské kulturní fórum je :


Úřady a zastupitelské úřady
Vrchní státní zastupitelství Praha je:
Nejvyšší kontrolní úřad je:
Úřad městské části Prahy 1 má sídlo :
Úřad městské části Prahy 2 má sídlo :
Úřad městské části Prahy 3 má sídlo :
Úřad městské části Prahy 4 má sídlo :
Úřad městské části Prahy 5 má sídlo :
Úřad městské části Prahy 6 má sídlo :
Úřad městské části Prahy 7 má sídlo :
Úřad městské části Prahy 8 má sídlo:
Úřad městské části Prahy 9 má sídlo :
Úřad městské části Prahy 10 má sídlo :
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR je :
Zastupitelský úřad Německa je :
Zastupitelský úřad Rakouska je :
Zastupitelský úřad Francie je :
Zastupitelský úřad Švédska je :
Zastupitelský úřad Polska je :
Zastupitelský úřad Spojených států amerických je :
Zastupitelský úřad Slovenska je :
Zastupitelský úřad Slovinska je:
Úřad vlády ČR je:
Krajské státní zastupitelství Praha je:
Vrchní soud v Praze je:
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR je:


Nemocnice
Nemocnice s poliklinikou Na Homolce je :
Ústav pro péči o matku a dítě je :
Psychiatrické centrum v Praze je
Svatováclavská (Železniční) nemocnice je:
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je:
Všeobecná fakultní nemocnice je :
Fakultní nemocnice s poliklinikou na Bulovce
Nemocnice Milosrdných sester – sv. Karla Boromejského je :
Fakultní nemocnice v Motole je :


Památky
Chrám sv. Mikuláše (katolický) je :
Valdštejnská zahrada je :
Lichtenštejnský palác je :
Ledeburská zahrada je :
Petschkův palác je :
Bertramka je :
Pinkasova synagóga je :
Staronová synagóga je :
Vysoká (radniční) synagóga je :
Dům U Kamenného zvonu je :
Arcibiskupský palác je :
Klementinum – Zrcadlová kaple je :
Starý židovský hřbitov je
Karolinum je :
Černínský palác (Ministerstvo zahraničí) je :
Klausova synagoga je :