Taxametry

taxametryTaxametry - přehled
Servisy taxametrů:

Jaký používáte taxametr vy?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

 

Pokud víte o nějakém jiném servisu na taxametry, napište nám, rádi další kontakt přidáme.


Co je taxametr

Články:

Stát zakáže od ledna taxametry s nulítkem. Daňový podvod bude těžší

Od roku 2015 bude platit zákaz používání taxametrů s takzvanými „nulítky“, které zřejmě vedou k daňovým únikům v řádu několika miliard. Používání přístrojů s funkcí vynulování jízdy zakáže Ministerstvo průmyslu a obchodu závazným opatřením.

Turbo v taxíku – objev Ameriky…. (Elektrika.cz )

Název: Turbo roztáčí brněnské taxametry
Datum: 11.12.2000

Jak uvedl brněnský kriminalista Radek Krejčí, turba nejsou žádnou novinkou. Například v Praze se o jejich používání ví přibližně pět let. Velice složitě se však prokazují a
tři odhalené případy brněnských taxikářů jsou republikovým unikátem.
„Turbo je jednoduchá elektronická součástka. Impulsy, které přes ni procházejí z motoru do taxametru, jsou násobeny podle přání řidiče,“ uvedl Krejčí. Turba, která policie zabavila na základě kontrolních jízd pracovníků Magistrátu města Brna, nadhodnocovala skutečně ujetou vzdálenost o více než polovinu. Podle Krejčího se tímto způsobem vypečený řidič denně snadno obohatí až o 600 korun. K tomu, aby mohl být
trestně stíhán, mu ovšem musí být prokázána škoda přesahující částku dvou tisíc korun, jinak se jedná o pouhý. přestupek

Vybavení na taxi

1. ověřený taxametr schváleného typu (ověření je jen na 2 roky)

Vybavení na taxi

2. ceník (umístěný na vnější pravé straně vozu) – na něm musí být uvedeno:
nástupní sazba
cena za 1 Km
cena za 1 min. čekání
cena za 1 Km – mimo město
Jméno a příjmení, popř. obchodní firma dopravce může být i součástí ceníku nebo jiném viditelném  místě3. střešní svítilnu žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně

4. jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou nebo názvem dopravce umístěným na vozidle tak, aby měl cestující možnost seznámit se s tímto údajem před jednáním o přepravě s řidičem taxislužby

Zákon o silniční dopravě – č. 111/1994 Sb

§ 21d

Zvláštní povinnosti řidiče taxislužby

(1) Řidič je k výkonu práce řidiče taxislužby povinen užít
a) vozidlo taxislužby, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby pro něj, pokud je sám dopravcem, nebo pro dopravce, k němuž má vztah podle § 21 odst. 3 písm. a) bodu 1, nebo
b) vozidlo cestujícího.
(2) Při poskytování přepravy vozidlem cestujícího je řidič taxislužby povinen mít u sebe průkaz řidiče taxislužby.
(3) Při nabízení a poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících, vozidlem taxislužby je řidič taxislužby povinen mít ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby tak, aby byl z místa cestujícího viditelný a čitelný.
(4) Při výkonu práce řidiče taxislužby je řidič vozidla taxislužby, které je vybaveno taxametrem, povinen
a) řádně obsluhovat taxametr a zajistit zaznamenání skutečného průběhu přepravy,
b) ihned po ukončení přepravy pořídit jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě obsahující předepsané náležitosti a
c) vydat cestujícímu doklad o zaplacení jízdného pořízený jako výstup z tiskárny taxametru obsahující předepsané náležitosti, pokud o doklad cestující požádá.
(5) Řidič vozidla taxislužby nesmí užít vozidlo taxislužby k nabízení nebo poskytování přepravy podle § 21 odst. 4, včetně činností s tím souvisejících, nebo k jinému účelu než k provozování taxislužby, je-li toto vozidlo označeno svítilnou podle § 21 odst. 3 písm. c) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením.
(6) Řidič vozidla taxislužby nesmí při výkonu práce řidiče taxislužby užít vozidlo taxislužby, které v souladu s § 21a odst. 2 písm. b) není vybaveno taxametrem, k jinému účelu než k poskytování přepravy podle § 21 odst. 4.

Příspěvek: Vybavení na taxi