Začínající taxikáři

Začínající taxikáři - několik rad a tipů:

Začínající taxikáři – několik rad a tipů:

Určitě si zkuste vyplnit testy z místopisu, a zjistěte si, jestli na to máte.

Vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby – odkaz na MHMP

Taxikářská hantýrka

Taxikářská hantýrka

Štafl – stanoviště taxi.
Vláček – skupina taxíků, kteří jedou větší zakázku. Taxi se drží ve skupině aby dojeli do cíle se zákazníky pohromadě.
Záchranka – poslední řidič na „štaflu“. Když přijde zákazník k prvnímu řidiči v pořadí a chce odvést jen třeba jeden 1 km, odveze ho poslední řidič v řadě, kterému to nevadí, jelikož se před chvílí vrátil ze zakázky a nečeká na zákazníka dlouho. První řidič by byl zakázkou spíše potrestán za poctivé čekání.
Na hubu – jízda bez zapnutí taxametru. Nemělo by se to ! Když k vám ale přijde zákazník a řekne:„tady máš kilo a hoď mě na Žižkov, máte 2 možnosti. Buď ho vezmete, což ale riskujete, že by to teoreticky mohla být kontrola z Magistrátu, nebo řeknete, že pojedete jen na taxametr, což zase riskujete, že zákazník vystoupí a mávne si na jiné taxi, které ho odveze. Rozhodnutí je na vás.
Tatranka – přístroj, přes který na některých dispečincích dostávají zakázky
a slouží též jako platební systém na platební karty
Klobouk – žlutá svítilna TAXI (střešní svítilna taxi)
Drát – výraz pro dispečink či vysílačku. „Jsem tu na drát“ znamená „mám tu zakázku z dispečinku, jsem na objednávku“. „Od koho máš drát?“ znamená „u koho jezdíš“ nebo „u jakého dispečinku jezdíš“
Rito (správně je též ryto) – znamená kšeft, zakázka
Vysoké datum – Výplaty dostávají zákazníci od 10. v měsíci, proto od konce měsíce do 10. je vždy méně zakázek. Je o to navíc umocněno množstvím taxikářů, kteří jsou v provozu = přihlásily se na dispečinku nebo i počtem taxikářů v ulicích, neboť platba za dispečink je často taktéž 10. v měsíci. Kdo nezaplatí, je bez práce.
Montérky – občas se najde stupidní dispečink, který v rámci zlepšování služeb zákazníkům, nutí řidiče do černých kalhot a bílých košil, ale ceny za kilometr zůstává samozřejmě stejná = nezvýšená. Je to totální hovadina, pokud tedy nejste hotelový taxík a nejezdíte v limuzíně. Ono v dešti nebo v zimním období, kdy jsou na silnicích břečky, nakládat čtyřicetikilový invalidní elektrický vozík, kočárek nebo nakládat haldu kufrů a neumazat se, je prakticky nemožné. Za chvíli vypadáte jako prase, jen je to víc vidět.

Začínající taxikáři nezapomeňte:

Začínající taxikáři nezapomeňte:

Pokud neznáte nějaký objekt – restauraci, klub a pod., není ostuda zastavit u nějakého taxikáře a říct, že jste nový a jestli vám může kolega poradit (taxikáři si tykají!). Začátky jsou těžké a taxikářské zkoušky životní zkušenosti nenahradí. Pokud jedete vláček (třeba 5 taxíků pro 20 zákazníků) a čekáte v řadě za sebou, ztlumte si světla a vzájemně se neoslňujte. Nezapomeňte, že taxikáři se na křižovatkách vzájemně pouští. Ostatní řidiči to dělají opravdu zřídka. V noci před sebe ale logicky rozsvícené taxíky nepouštějte nebo na vás moc mávajících zákazníků nezbude 🙂

Začínající taxikáři - aplikace pro Android

Začínající taxikáři patrně ocení tyto aplikace pro Android, které mohou pomoci:

Google mapy – bez těch to nejde! Navíc ukazuje uzavírky a zátěžovou mapu, takže se kolonám můžete snadno vyhnout.
Překladač Google – Obousměrný automatický překlad řeči. Neumíte-li něco sdělit zákazníkovi, klikněte na ikonku překladače ve svém telefonu, pak klikněte na mikrofon a vyslovte slovo nebo větu. Překladač to vyřeší za vás.
Offline Maps and Route Finder – Offline GPS – offline mapy, kde nepotřebujete internet. Google mapy jsou samozřejmě přesnější.
Call Recorder – pokud vám za jízdy volá zákazník, nemusíte si nic psát. Hovor se nahraje a vy si jej v případě potřeby přehrajete.
Letiště Praha – aktuální přehled příletů a odletů vč. čísla letu. Info kdy má letadlo přiletět nebo jestli už přistálo.

Doporučuji pojištění

LEVNÉ A KVALITNÍ POJIŠTĚNÍ AUT

pojištěníPokud právě nyní nebo v brzké době budete řešit povinné ručení či havarijní připojištění, věnujte pozornost následujícímu článku. Můžete ušetřit až 40% vašich peněz. Vše se vyřizuje emailem a telefonicky… více ->



Právní úprava v zákoně č. 89/2012 Sb., novém občanském zákoníku

Pro nález věcí je v ust. § 1051 NOZ obecně stanovena zásada, dle které se „má za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji“. Postup nálezce po nálezu věci je pak v NOZ popsán velmi podrobně, avšak princip je zachován obdobný, jako v OZ. Ztracenou věc nálezce vrátí tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi, přičemž nálezci náleží úhrada nutných nákladů a nálezné, jež činí opět desetinu ceny nálezu. „Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení“ (ust. § 1056 odst. 2 NOZ), kdy je opět otázkou následujících let, jak bude tento pojem příslušnými orgány interpretován. Pokud nálezce z okolností nemůže poznat, komu má věc vrátit, a nepovažuje tuto za opuštěnou (aby si ji mohl přivlastnit), má povinnost oznámit tento nález obci, na jejímž území věc nalezl. Lhůta pro takové oznámení je „bez zbytečného odkladu, zpravidla do tří dnů“. Výjimku pak tvoří nález věci ve veřejné budově či veřejném dopravním prostředku, kdy je nálezce povinen věc odevzdat provozovateli těchto zařízení (pokud takový existuje, v opačném případě postupuje nálezce výše uvedeným způsobem), jenž se má zachovat podle jiných právních předpisů… více na epravo.cz

Příspěvek: Začínající taxikáři

Napsat komentář