Silniční doprava – specializační otázky – test č. 3

Silniční doprava – specializační otázky – test č. 3

Vaše skóre:  

Výsledek testu:  
Otázky:

Je povinen provozovatel taxislužby písemně oznámit dopravnímu úřadu příslušnému pro vydání stanoviska ke koncesi, že došlo ke změnám týkajících se vozidla, pro které bylo vydáno evidenční číslo?

Na základě čeho vyřadí dopravní úřad příslušný pro vydání stanoviska ke koncesi vozidlo taxislužby z evidence vozidel taxislužby?

Do jaké doby musí provozovatel taxislužby odevzdat doklad o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby?

Průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby je veřejnou listinou a vydává se s platností?

Kdo má zajistit, aby k výkonu taxislužby bylo užito pouze vozidla úplně vybaveného a označeného předepsaným způsobem ?

Jak se pořizuje měsíční uzávěrka taxametru?

Jaké údaje musí řidič doplnit na dokladu o výši jízdného ?

Jak musí být zajištěna správnost funkce taxametru?

Jak prokáže řidič taxislužby, že taxametr je řádně nastaven k užívání?

Kdo zajistí, aby vozidlo taxislužby bylo při provozování taxislužby vybaveno taxametrem schváleného typu, splňujícím technické požadavky na měřidla ?

Kdy může být taxametr používán?

Co je to taxametr ?

2 komentáře u „Silniční doprava – specializační otázky – test č. 3“

  1. Dobrý den,

    u testu číslo 3., silniční doprava – specializační otázky, u 11. otázky: Kdy může být taxametr používán?, se po označení odpovědí, pořád ukazuje, jako špatná odpověď. Jaká je tedy, prosím, správná odpověď?

    Předem děkuji za odpověď

  2. 🙂 …omylem nebyla zaškrtnuta žádná odpověď jako správná. Pardóóón. 🙂 …opraveno.

Napsat komentář