Ztrata mobilu Sony Xperia XA1 Ultra

Ztrata mobilu Sony Xperia XA1 Ultra, bílý, zustal v taxi, jizda 8.12., nastup V kolkovne 1:51h vystup Jankovcova Praha 7, v 2:07h, dekuji, uzvete se prosim na 727858459

Napsat komentář